Kırılacak Eşyaların Paketlenmesi

Kırılacak eşyalar değerlidir. Mesela 120 parça porselen takımı, vazo, güzel bir çerçeveye haiz ayna bunlardan bir kaçıdır. Memurun tayinin çıkması, yeni bir iş bulma, yeni alınan eve geçme ve benzeri birçok sebepten ev taşımak mecburiyetinde kalanlar yahut bu nakliyeciliği iş olarak icra edenler için kırılacak eşyalar adeta stres konusu haline gelir. Kimi zaman maddi kimi zaman içsel değeri yüksek olan bu gruptaki eşyaların kırılmadan nasıl taşınacağı yönünde birkaç tavsiyede bulunabiliriz.

Kırılacak Eşyaların Paketlenmesi

 

 

 

 

 

Öncelikle taşınacak eşyaları temel olarak hijyen yönüyle gıda ile alakalı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırmak gerekir. örneğin camdan yapılmış bir salata tabağı besin ile alakalı iken ayakkabıları koyduğunuz dolabın cam kapağı besin ile alakalı olmayanlar sınıfında yer alır. Taşıma kolilerine bu eşyaların yerleştirilmesinden tutun da nakliye aracında dizayn edilmesine kadar her aşama bu iki gruba ayrılmış şekliyle yapılmalı aslabir aşamada birliktelik oluşturulmamalıdır.

Kırılacak Eşyaların Paketlenmesi

Gıda ile alakalı olan kırılacak eşya gruplarında esnekliğin oluşumunu engellemek için odun tozu dediğimiz talaş ile dolgu yapılmalı, kimyasal içerik taşıyan gazete parçaları kullanılmamalıdır. Yerleştirme işleminde taşıma kolilerinin tabanına talaş konularak işle başlanmalıdır. Daha sonrasında hacim olarak en büyük parçalardan başlayarak birbirlerini temas etmeyecek şekilde dizmeli bir sıra düzeni ile taban kapandığında parçaların üzeri yine taşlaş ile doldurulmalıdır. Taşıma kolisi sayısı ne kadar fazla olursa risk te o denli azalır.

Diğer grupta yer edinen eşyalar için her türlü yumuşak araç-gereç dolgu olarak kullanılabilir. Unutulmaması ihtiyaç duyulan güzel bir paketleme işlemi kadar taşıma işleminin de dikkatli ve planlı yapılmasıdır.